Ulkomainen työvoima

Rekrytointi, työluvat, valmistautuminen

Mikäli sopivaa työntekijää ei löydy Suomesta, voit etsiä työvoimaa ulkomailta. Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan. Alla tietoa eri maista tulevien / eri kohderyhmien työnteko-oikeudesta sekä alempana sivulla huomioitavia asioita (korona, karanteeni, TEM:n lomake, verotus, terveydenhuolto jne.). 

Työnantajan on varmistuttava siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa. Ulkomaisen työntekijän (kolmannet maat) ja turvapaikanhakijan työnteko-oikeuden tulee olla voimassa. Työnantaja voi syyllistyä rikkomukseen tai rikokseen, jos hän pitää palveluksessaan ulkomaalaisen, jolla ei ole oikeutta työntekoon. Hyvä paikka aloittaa on Maahanmuuttoviraston Työnantajan sivusto sekä työluvan hakemisessa verkkopalvelu Enter Finland työnantajalle.

Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa käytännöt saattavat väliaikaisesti muuttua eli kannattaa aina tarkistaa viimeisin tilanne. Linkit eri tahojen Ajankohtaista/korona-sivuille:

Maahantulo-sivullamme kootusti ohjeistus kausityöntekijöiden maahantuloon ym. ajankohtaista. Varaudu ja valmistaudu niin kotimaan kuin ulkomaan rekrytointeihin - tässä kootut vinkit rekrytointiin - mahdollista työpaikan haku ja työllistyminen kausityöntekijälle Suomeen omatoimisesti ja -ehtoisesti. 

#EU4FairWork #Rights4AllSeasons

Ulkomaisen työntekijän palkkaaminen EU:n ulkopuolelta

Kausityöt

Kausityöluvan ja kausityötodistuksen hakeminen poikkeavat oleskeluluvan hakemisesta. Kausityöllä tarkoitetaan työtä maatalouden ja matkailun alalla, jota tehdään tiettyinä vuodenaikoina. Luvan vaativia kausitöitä ovat esimerkiksi metsänhoitotyöt, kasvinviljely ja festivaalityöt. Kausityö voi kestää enintään 9 kuukautta. Metsämarjojen poimijoiden ei tarvitse hakea työlle lupaa, jos he työskentelevät alle kolme kuukautta. Lisää kausitöistä - Maahanmuuttoviraston kausityöntekijän työnantajan omat sivut.

 

Työntekijän oleskelulupa

Työnteon perusteella haettavia oleskelulupia on yli 20. Tältä sivulta löydät listan kaikista oleskelulupaperusteista.

Työntekijän oleskelulupa myönnetään kaksivaiheisesti. TE-toimisto tekee työntekijän oleskelulupahakemukseen osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto lopullisen päätöksen. TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Myös työntekijän toimeentulosta ansiotyöllä on varmistuttava.

Tarkista oman ELY-keskusalueesi linjaus toimialasi osalta. ELY-keskusten alueelliset työlupalinjaukset (linkki) määrittelevät toimialat ja ammatit, joihin ei ole välttämätöntä soveltaa ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin tarveharkintaa.

EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten maiden kansalaiset Suomessa

 • Tarkista, että lupa on voimassa pyytämällä työnhakijaa näyttämään oleskelulupakortti tai -tarra passissa. Kortin voimassaoloaika lukee oleskelulupakortissa.
 • Turvapaikanhakija saa työskennellä Suomessa, mutta hänellä ei ole oleskelulupakorttia vaan vastaanottokortti/-numero. Lisätietoa turvapaikanhakijan palkkaamisesta alempana kohdassa ”Turvapaikanhakijat”.
 • Oleskeluluvat myönnetään joko määräaikaisina tai pysyvinä. Oleskeluluvan tyyppi riippuu maassa oleskelun tarkoituksesta. Ensimmäinen oleskelulupa myönnetään kuitenkin aina määräaikaisena. Määräaikainen oleskelulupa on joko tilapäinen tai jatkuvana.

Oleskelulupatyyppi merkitään oleskelulupaan kirjaintunnuksella:

MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA
Tilapäinen oleskelulupa = B
Jatkuva oleskelulupa = A

PYSYVÄN OLESKELULUPA = P
Pitkään maassa oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan kirjaintunnus on P-EU tai P-EY.

 • Tarkista oleskelulupakortista, että henkilö saa työskennellä edustamallasi toimialalla. Työntekijän oleskelulupa myönnetään usein vain tietylle toimialalle tai työnantajalle. TTOL tarkoittaa työntekijän oleskelulupaa. Sen jälkeen luetellaan ammattialat, jolla luvanhaltija voi työskennellä (esim. maatalous).
 • Jos toimiala ei täsmää, työnhakija voi yrittää hakea muutosta tai uutta oleskelulupaa. Tästä löytyy lisätietoa Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta: https://migri.fi/jatkolupa-tyon-perusteella

EU- ja ETA-maiden kansalaiset

 • Saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa.
 • EU-kansalaisten, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisten on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa, jos oleskelu Suomessa kestää yli 3 kuukautta.
 • Pohjoismaiden kansalaisten tulee rekisteröidä oleskelunsa maistraatissa.

EURES-palvelu auttaa rekrytoinnissa Euroopasta. Voit palkata myös ulkomaisen harjoittelijan (EU-maat, oppilaitosyhteistyö).

Opiskelijat

Jos henkilö on Suomessa opiskelemassa, hän saa työskennellä Suomessa vapaasti enintään 25 tuntia viikossa ja loma-aikoina vapaasti. Lisäksi tutkintoon liittyvä työ (työharjoittelu ja lopputyön tekeminen) on sallittua ilman rajoitteita. Lisätietoja työnteko-oikeudesta ym.: https://migri.fi/opiskelu-suomessa

Turvapaikanhakijat

 • Myös turvapaikanhakijalla on oikeus työntekoon kolme tai kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hän on hakenut turvapaikkaa Suomesta.
 • Turvapaikanhakijaa työllistettäessä työnantajan tulee selvittää työnteko-oikeuden voimassaolo soittamalla Maahanmuuttoviraston puhelinnumeroon 0295 433 155, joka palvelee työnantajia ma-pe klo 9-12. Lisätietoja: https://migri.fi/-/tyonantaja-riittaa-etta-tarkistat-turvapaikanhakijan-tyonteko-oikeuden-8-viikon-valein
 • Soittoa varten tarvitaan työnhakijan Maahanmuuttoviraston asiakasnumero. Ohjeet asiakasnumeron löytämiseksi:https://migri.fi/asiakasnumero-ja-diaarinumero.
 • Maahanmuuttovirastosta ilmoitetaan soiton aikana, onko työnteko-oikeus voimassa.
 • Jos työnteko-oikeus on voimassa, voi turvapaikanhakijan palkata.
 • Jos työsuhde jatkuu, varmista turvapaikanhakijan työnteko-oikeus uudelleen 8 viikon kuluttua.
 • Palkan maksaminen kun työntekijällä ei ole pankkitiliä:
  • Työntekijä hakee oman vastaanottokeskuksensa kautta PFS Prepaid -kortin Maahanmuuttovirastolta.
  • Työntekijä antaa vastaanottokeskuksesta saadun kirjallisen ohjeistuksen palkanmaksusta työnantajalle. 

Valmistautuminen

Valmistelut on hyvä tehdä hyvissä ajoin etukäteen. Tee aina kirjallinen työsopimus, ennen työntekijän saapumista maahan. Panosta työntekijän perehdytykseen ja tue häntä sopeutumisessa. Tutustu esimerkiksi suomi.fi-sivuston muistilistaan huomioitavista asioista.


Ulkomaalaisia ja suomalaisia työntekijöitä koskevat samat työehdot.
Huolehdi siitä, että työntekijäsi vakuutukset, sairausvakuutusmaksut ja työterveyshuolto ovat kunnossa. Selvitä työntekijällesi yrityksesi pelisäännöt ja toimintatavat. Työntekijäsi työyhteisöön sopeutuminen helpottuu ja työn tuloksellisuus kasvaa, kun hoidat perehdytyksen ja työhön opastuksen huolellisesti. Perehdyttämistä varten kannattaa tehdä esim. Perehdyttämisopas tai -kansio. Tässä ladattava ja täytettävä esimerkkipohja (mansikanviljelijän perehdyttämisopas, tiedosto latautuu tietokoneellesi). Toinen esimerkki ladattavasta ja täytettävästä oppaasta löytyy täältä: Perehdytysopas. Kausitöihin perehdyttämiseksi olemme koonneet tueksesi materiaalia: Kausityöperehdytys

TOP