Ulkomainen työvoima

Vinkit rekrytointiin niin kotimaasta kuin ulkomailta on koottu Kausityövoiman rekrytointi-sivulle. Tälle sivulle olemme laatineet yhteenvedon työluvista eri maista työvoimaa palkatessa, mukaan lukien ulkomaisen työntekijän palkkaamisen Suomessa (esimerkiksi opiskelija, turvapaikanhakija). Olemme linkittäneet ohjeet eri kohderyhmistä Maahanmuuttoviraston sivuille, mistä saat aina ajantasaisen tiedon työluvista. 

Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan. Työnantajan on varmistuttava siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa. Ulkomaisen työntekijän (kolmannet maat) ja turvapaikanhakijan työnteko-oikeuden tulee olla voimassa. Työnantaja voi syyllistyä rikkomukseen tai rikokseen, jos hän pitää palveluksessaan ulkomaalaisen, jolla ei ole oikeutta työntekoon. 

Hyvä paikka aloittaa on Maahanmuuttoviraston Työnantajan sivusto sekä verkkopalvelu Enter Finland työnantajalle. Työnantajan kannattaa toimittaa tietonsa aina sähköisessä järjestelmässä kunkin työntekijän hakemukseen ja kannustaa työntekijöitä myös sähköisen hakemuksen tekemiseen. 

Ulkomaisen työntekijän palkkaaminen EU:n ulkopuolelta

Kausityöt

Kausityöluvan ja kausityötodistuksen hakeminen poikkeavat oleskeluluvan hakemisesta. Kausityöllä tarkoitetaan työtä maatalouden ja matkailun alalla, jota tehdään tiettyinä vuodenaikoina. Luvan vaativia kausitöitä ovat esimerkiksi metsänhoitotyöt, kasvinviljely ja festivaalityöt. Kausityö voi kestää enintään 9 kuukautta. Metsämarjojen poimijoiden ei tarvitse hakea työlle lupaa, jos he työskentelevät alle kolme kuukautta. Lisää kausitöistä - Maahanmuuttoviraston kausityöntekijän työnantajan omat sivut.

 

Työntekijän oleskelulupa

Työnteon perusteella haettavia oleskelulupia on yli 20. Tältä sivulta löydät listan kaikista oleskelulupaperusteista.

Työntekijän oleskelulupa myönnetään kaksivaiheisesti. TE-toimisto tekee työntekijän oleskelulupahakemukseen osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto lopullisen päätöksen. TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Myös työntekijän toimeentulosta ansiotyöllä on varmistuttava.

Tarkista oman ELY-keskusalueesi linjaus toimialasi osalta. ELY-keskusten alueelliset työlupalinjaukset (linkki) määrittelevät toimialat ja ammatit, joihin ei ole välttämätöntä soveltaa ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin tarveharkintaa.

EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten maiden kansalaiset Suomessa

 • Tarkista, että lupa on voimassa pyytämällä työnhakijaa näyttämään oleskelulupakortti tai -tarra passissa. Kortin voimassaoloaika lukee oleskelulupakortissa.
 • Turvapaikanhakija saa työskennellä Suomessa, mutta hänellä ei ole oleskelulupakorttia vaan vastaanottokortti/-numero. Lisätietoa turvapaikanhakijan palkkaamisesta alempana kohdassa ”Turvapaikanhakijat”.
 • Oleskeluluvat myönnetään joko määräaikaisina tai pysyvinä. Oleskeluluvan tyyppi riippuu maassa oleskelun tarkoituksesta. Ensimmäinen oleskelulupa myönnetään kuitenkin aina määräaikaisena. Määräaikainen oleskelulupa on joko tilapäinen tai jatkuvana.

Oleskelulupatyyppi merkitään oleskelulupaan kirjaintunnuksella:

MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA
Tilapäinen oleskelulupa = B
Jatkuva oleskelulupa = A

PYSYVÄN OLESKELULUPA = P
Pitkään maassa oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan kirjaintunnus on P-EU tai P-EY.

 • Tarkista oleskelulupakortista, että henkilö saa työskennellä edustamallasi toimialalla. Työntekijän oleskelulupa myönnetään usein vain tietylle toimialalle tai työnantajalle. TTOL tarkoittaa työntekijän oleskelulupaa. Sen jälkeen luetellaan ammattialat, jolla luvanhaltija voi työskennellä (esim. maatalous).
 • Jos toimiala ei täsmää, työnhakija voi yrittää hakea muutosta tai uutta oleskelulupaa. Tästä löytyy lisätietoa Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta: https://migri.fi/jatkolupa-tyon-perusteella

EU- ja ETA-maiden kansalaiset

 • Saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa.
 • EU-kansalaisten, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisten on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa, jos oleskelu Suomessa kestää yli 3 kuukautta.
 • Pohjoismaiden kansalaisten tulee rekisteröidä oleskelunsa maistraatissa.

EURES-palvelu auttaa rekrytoinnissa Euroopasta. Voit palkata myös ulkomaisen harjoittelijan (EU-maat, oppilaitosyhteistyö).

Opiskelijat

Jos henkilö on Suomessa opiskelemassa, hän saa työskennellä Suomessa vapaasti enintään 25 tuntia viikossa ja loma-aikoina vapaasti. Lisäksi tutkintoon liittyvä työ (työharjoittelu ja lopputyön tekeminen) on sallittua ilman rajoitteita. Lisätietoja työnteko-oikeudesta ym.: https://migri.fi/opiskelu-suomessa

Turvapaikanhakijat

 • Myös turvapaikanhakijalla on oikeus työntekoon kolme tai kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hän on hakenut turvapaikkaa Suomesta.
 • Turvapaikanhakijaa työllistettäessä työnantajan tulee selvittää työnteko-oikeuden voimassaolo soittamalla Maahanmuuttoviraston puhelinnumeroon 0295 433 155, joka palvelee työnantajia ma-pe klo 9-12. Lisätietoja: https://migri.fi/-/tyonantaja-riittaa-etta-tarkistat-turvapaikanhakijan-tyonteko-oikeuden-8-viikon-valein
 • Soittoa varten tarvitaan työnhakijan Maahanmuuttoviraston asiakasnumero. Ohjeet asiakasnumeron löytämiseksi:https://migri.fi/asiakasnumero-ja-diaarinumero.
 • Maahanmuuttovirastosta ilmoitetaan soiton aikana, onko työnteko-oikeus voimassa.
 • Jos työnteko-oikeus on voimassa, voi turvapaikanhakijan palkata.
 • Jos työsuhde jatkuu, varmista turvapaikanhakijan työnteko-oikeus uudelleen 8 viikon kuluttua.
 • Palkan maksaminen kun työntekijällä ei ole pankkitiliä:
  • Työntekijä hakee oman vastaanottokeskuksensa kautta PFS Prepaid -kortin Maahanmuuttovirastolta.
  • Työntekijä antaa vastaanottokeskuksesta saadun kirjallisen ohjeistuksen palkanmaksusta työnantajalle. 

Valmistautuminen

Valmistelut on hyvä tehdä hyvissä ajoin etukäteen. Tee aina kirjallinen työsopimus, ennen työntekijän saapumista maahan. Panosta työntekijän perehdytykseen, tue häntä työn oppimisessa ja sopeutumisessa. Ulkomaalaisia ja suomalaisia työntekijöitä koskevat samat työehdot. Huolehdi siitä, että työntekijäsi vakuutukset, sairausvakuutusmaksut ja työterveyshuolto ovat kunnossa. Selvitä työntekijällesi työehdot, yrityksesi pelisäännöt ja toimintatavat. Työntekijäsi työyhteisöön sopeutuminen helpottuu, työn tuloksellisuus ja tehokkuus kasvaa, kun panostat perehdytykseen sekä vuorovaikutukseen ja työhön opastukseen kauden aikana.

 

 

Ohjeita venäjäksi työntekijälle

TOP