Ulkomainen työvoima - mitä tulee huomioida

Töitä Suomesta -palvelu auttaa jatkossa paremmin ulkomaisen työvoiman hankkimisessa - palvelu kehittyy vuoden 2020 aikana eteenpäin.

HUOM! Huomioithan koronatilanteesta johtuvat rajoitukset työvoiman liikkuvuudessa! Lisätietoja: Työ- ja elinkeinoministeriön vastaukset yleisimpiin kysymyksiin työvoiman liikkuvuudesta tällä hetkellä

Kausityöntekijät 2020 Ukrainasta; lisätietoa tilauslennoista, karanteenista ym. 

Kausityöntekijän terveydenhuolto / Kela 

Mikäli sopivaa työntekijää ei löydy Suomesta, voit etsiä työvoimaa ulkomailta. Ulkomaisen työntekijän palkkaaminen saattaa vaatia luvan. Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan. Työntekijä, joka on jonkun muun kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, tarvitsee yleensä työntekoa varten joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan. Voit palkata myös ulkomaisen harjoittelijan

Työntekijän oleskelulupa myönnetään kaksivaiheisesti. TE-toimisto tekee työntekijän oleskelulupahakemukseen osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto lopullisen päätöksen. TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Myös työntekijän toimeentulosta ansiotyöllä on varmistuttava.


Kausityöluvan
hakeminen poikkeaa oleskeluluvan hakemisesta. Hyvä paikka aloittaa on Maahanmuuttoviraston tarjoama verkkopalvelu: Enter Finland. 


Maahanmuuttoviraston verkkopalvelun Käsittelyaikalaskurin avulla pystyy tarkistamaan miten kauan hakemusten käsittelyssä suunnilleen menee; mene tästä käsittelyaikalaskuriin.


EURES-palvelu auttaa rekrytoinnissa Euroopasta. 

Valmistelut on hyvä tehdä hyvissä ajoin etukäteen. 

Panosta työntekijän perehdytykseen ja tue häntä sopeutumisessa. Tutustu esimerkiksi suomi.fi-sivuston muistilistaan huomioitavista asioista. Ulkomaalaisia ja suomalaisia työntekijöitä koskevat samat työehdot ja työturvallisuusvaatimukset.

Tietoa sekä työnantajalle että työnhakijalle: Työhön Suomeen
More information about working in Finland: Work in Finland

 

TOP