Ohjeita kausitöihin

Ohjeita kausityöhön | Råd om säsongsarbete | Advice for seasonal work

Tälle sivulle koostamme keskeisiä asioita kausityöstä - yleisiä työn tekoon liittyviä asioita kuten turvallisuudesta korona-aikana ja muutoin ruoantuotannossa. Ehdotuksia ja toiveita sisällöstä voi lähettää: toitasuomesta@mtk.fi

Sadonkorjuutyöt alkavat pääasiassa kesäkuun puolivälin jälkeen, joten kannattaa edelleen seurata työpaikkailmoittelua ja olla yhteydessä työnantajiin poimijan paikoista aktiivisesti. Jos työnantajalla on majoitusta tarjolla, kysy lisätietoja tarvittaessa työnantajalta, kuten esimerkiksi miten kauppareissut toteutetaan (tilat sijaitsevat usein kaukana palveluista). 

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Suomessa työntekijällä on oikeus:

 • työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja muihin vähimmäisehtoihin
 • suojaan, jonka lait ja sopimukset antavat
 • järjestäytymiseen
 • terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön

Työntekijällä on velvollisuus:

 • suorittaa työ huolellisesti
 • noudattaa sovittuja työaikoja
 • noudattaa työnjohdon ohjeita
 • kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta
 • pitää liike- ja ammattisalaisuus
 • ottaa huomioon työnantajan etu

Employee’s rights and obligations

In Finland an employee has the right to:

 • remuneration in accordance with the collective agreement and other minimum provisions
 • the protection provided by acts and contracts
 • join a union
 • a healthy and safe working environment

An employee has the obligation to:

 • perform their work carefully
 • observe the agreed-upon working hours
 • follow the instructions of the management
 • decline from activities which compete with those of the employer
 • keep business and trade secrets
 • take into account the employer’s interests

Employee rights in different languages:

TOP