Onnistu työnantajana - alusta alkaen

Parasta mainosta työnantajalle on toimia oikein ja vastuullisesti

Töitä Suomesta -palvelun tavoitteena on, että onnistut työntekijän hankkimisessa ja mahdolliset työsuhteet tai sopimussuhteet alkavat hyvin. Samat lakisääteiset velvollisuudet koskevat työnantajaa niin suomalaisen kuin ulkomaisen työvoiman kohdalla. Esimerkiksi tästä ProAgrian listasta voi tarkistaa, että kaikki velvollisuudet ovat hoidossa.

Työnantajan tulee hoitaa palkkaperusteiset ja muut ilmoitukset eri viranomaisille, vakuuttaa työntekijät ja huolehtia työnantajasuorituksista sekä työpaikan turvallisuudesta. Lue lisää aiheesta

Henkilöstöhallinto, ihmisten johtaminen ja työyhteisöjen kehittäminen ovat ajankohtaisia myös maatalous- ja maaseutuyritysten muuttuvassa toimintaympäristössä. Osaamistarpeet lisääntyvät ja osaamisen johtaminen korostuu. Henkilöstön osaaminen, toimintatavat ja työtyytyväisyys ovat keskeinen yrityksen kilpailuetua rakentava tekijä, kun halutaan parantaa kannattavuutta tila- ja yritystasolla sekä tehostaa tuotantoa. 

Maaseudun yrittäjille on tarjolla erilaista neuvontaa ja valmennusta työnantajaksi ryhtymisessä sekä työnantajana toimimisessa.

Olemme koonneet tähän muutamia tahoja avuksesi:

ProAgrian palvelut

 

Suomi.fi - tietoa yrittäjille ja työnantajille eri tilanteisiin 


Maaseudun työnantajaliiton t
yönantajapuhelin neuvoo MTK:n jäseniä etuhintaan. Jäsenetuhintaista neuvontaa työehtosopimusten tulkinta- ja soveltamiskysymyksistä saa numerosta 0600 17 444. Puhelun hinta on 1,19 euroa minuutilta ja paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu. MTK:n jäsenyys tunnistetaan puhelimeen näppäiltävän jäsennumeron avulla. Jäsennumero löytyy jäsenmaksulomakkeen mukana tulleesta jäsenkortista. Työnantajapuhelin päivystää tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 9.00–12.00. Puhelimeen vastaavat Maaseudun Työnantajaliiton työmarkkina-asiantuntijat.

Jäsenilleen koulutusta tarjoavat:

Maaseudun työnantajaliitto MTA
MTK ry

Lisäksi tarjolla on henkilöstön ja yrittäjyyteen liittyviä koulutuksia ja valmennuksia, esimerkiksi:

ELY-keskus Yrityksen kehittämispalvelut

TE-palvelut Yhdessä TE-palveluiden kanssa voit kouluttautua itse tai tarjota työntekijöillesi koulutusta.
Työllistä taidolla on palvelu, jossa työnantaja saa maksutonta opastusta työvoiman hankkimisessa ja työnantajana toimimisessa.

Muut palvelut: 

Melan Välitä viljelijästä -projektin kautta saat maatalousyrittäjänä maksutonta ja luottamuksellista apua silloin, kun henkiset voimavarasi tai taloudelliset resurssisi joutuvat koetukselle.

Voimaa farmarille -tietopankki eri tilanteisiin.

 

TOP