Työnantajana toimiminen kausityössä

Hankkeessa olemme koonneet ja kokoamme sivuillemme kausityötä koskevia asioita ja linkkejä eri tahoihin - rekrytointivinkeistä ja -ohjeista alkaen maahantuloon ja/tai tilalle, perehdyttämiseen ja työntekoon, terveydenhuoltoon ja muihin käytännön asioihin.  Kausityöalustallamme voit markkinoida tilaasi ja sen kausityöpaikkoja, tuoda työpaikat näkyviksi työnhakijoille eri maista - hankkeessa autamme kääntämään sisältösi esimerkiksi venäjäksi. Järjestämme kuukausittain webinaareja rekrytointiin ja työnantajuuteen liittyvistä aiheista kaikille kausityötä tarjoaville työnantajille, työpajoja sekä infoja eri sidosryhmien kanssa. Kauden alkaessa aloitamme viikoittaiset "kausikahvit". Neuvomme työnantajia kausityövoima-asioissa eri kanavissa. Tiedotamme myös työntekijöitä, olemme koonneet ja laatineet esimerkiksi ohjeita työlupien hakuun. Ajankohtaisista asioista, mukaan lukien maahantuloon liittyvät asiat, tiedotamme hankkeen aloitussivulla, uutiskirjeessä sekä esimerkiksi työnantajien omassa Facebook-ryhmässä.  

Tällä sivulla kerrataan työnantajan velvollisuudet, huomioiden ulkomailta tulevat kausityöntekijät kuten hoito-oikeuden hakeminen, verotus ja työnteko-oikeus. Lisäksi olemme koonneet kausityönantajaa koskevan lainsäädännön tiedoksi sekä yhteystietoja työnantajan neuvonta- ja jäsenpalveluihin. Samat lakisääteiset velvollisuudet koskevat työnantajaa niin suomalaisen kuin ulkomaisen työvoiman kohdalla. Työnantajan tulee hoitaa palkkaperusteiset ja muut ilmoitukset eri viranomaisille, vakuuttaa työntekijät ja huolehtia työnantajasuorituksista sekä työpaikan turvallisuudesta. Nuoren työn opastus ja työn valvonta on toteutettava erityisen hyvin. Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Tilapäinen työnantaja

Olet tilapäinen työnantaja, kun seuraavat kolme ehtoa täyttyvät:

 1. maksat palkkaa työsuhteessa olevalle työntekijälle
 2. palveluksessasi ei ole jatkuvasti yhtä tai useampaa työntekijää
 3. olet maksanut työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta palkkoja yhteensä alle 9 006 euroa vuonna 2022 (8 790 euroa vuonna 2021).

Tilapäisenä työnantajana järjestät työntekijöittesi eläketurvan, mutta et tarvitse siihen TyEL-vakuutusta. Riittää, että vain maksat TyEL-maksun.

Työntekijälle kertyy eläkettä:

 • jos hän on 17-vuotias eikä ole vielä täyttänyt 68 vuotta ja
 • hänen kuukausipalkkansa on yli 62,88 euroa vuonna 2022 (61,37 euroa vuonna 2021).

Jos tuo palkkasumma ylittyy tai sinulla on työsuhteessa työntekijöitä jatkuvasti, olet sopimustyönantaja. Ota siinä tapauksessa TyEL-vakuutus.

Palkanlaskenta ja verotus

palkka.fi on Verohallinnon tarjoama maksuton palvelu erityisesti pienille yrityksille ja yrittäjille, joilla ei ole palkanlaskentaohjelmaa ja jotka haluavat hoitaa palkanlaskennan itse. Palvelu sopii kaikille yritysmuodoille. Voit maksaa palkkoja myös YEL/MYEL-vakuutuksen piiriin kuuluville työntekijöille/yrittäjille. Ei rajoitusta työntekijämäärissä.

Uusi työnantaja / työnantajuutta harkitseva: palkka.fi-palvelussa on myös palkkalaskuri, jolla voit arvioida palkan sivukuluja ja työntekijälle maksettavan palkan määrän. 

Kausityöntekijän verotus: 

Pankkitilin avaus - kokeile kansainvälistä pankkia

Pankkitilin avaus voi olla haasteellista lyhyissä työsuhteissa. Jokainen konttori ohjeistaa ja päättää konttorikohtaisesti pankkitilien avaamisesta; kysy paikallisesta pankista. Esimerkiksi S-pankki ja Osuuspankki ovat paikallisesti mahdollistaneet tilin avaamisen myös lyhyissä työsuhteissa. 

Yksi vaihtoehto on kansainvälisen pankin pankkitili, Wise.com, jonka saa avattua verkossa. Wise.com on saatavilla englanniksi ja venäjäksi. Tili on helppo avata ja esimerkiksi Venäjän ja Ukrainan kansalaiset voivat avata tilin alla olevan linkin kautta noin viidessä minuutissa ja tilin vahvistamisessa menee muutama päivä.

Perehdytys

Perehdytys kuuluu työnantajan velvollisuuksiin. Valmistaudu uusien työntekijöiden saapumiseen laatimalla perehdytysopas tai -kansio, johon työntekijä voi palata perehdytyksen jälkeenkin. Oppaan voi toimittaa työntekijöille jo etukäteen tutustuttavaksi, kokonaan tai tietyin osin, esimerkiksi terveysturvallisuutta, majoitusta ja järjestyssääntöjä koskevat asiat. 

 

Esimerkki Työntekijän perehdyttämisoppaasta (linkki) mansikanpoimintaan (opas latautuu koneellesi ja voit täyttää sitä tilakohtaisilla tiedoilla). Toinen esimerkki ladattavasta ja täytettävästä oppaasta löytyy täältä: Perehdytysopas. 


Kausitöihin perehdyttämiseksi olemme koonneet tueksesi valmista materiaalia: Kausityöperehdytys

Ulkomaisen työntekijän tietojen säilytys ja ilmoitus TE-toimistoon

Ulkomaalaislain mukaan työnantajalla, jolla on palveluksessaan ulkomaista työvoimaa, on velvollisuus

 • varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on työntekijän oleskelulupa tai että hän ei sellaista tarvitse (UlkomL 86 a §)
 • säilyttää ulkomaalaista työntekijää ja hänen työnteko-oikeuttaan koskevat tiedot työpaikalla (UlkomL 86 a §).

Työnantajan säilytettäviksi määrätyistä tiedoista tulee käydä ilmi

 • ulkomaalaisen työntekijän henkilötiedot
 • työntekijän työnteko-oikeuden peruste.

Tiedot pitää säilyttää neljä vuotta ulkomaalaisen työntekijän palvelussuhteen päättymisestä. Työnantaja voi valita tietojen säilytystavan, mutta niiden on oltava tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen saatavilla.

Ulkomaalaislain mukaan työnantajalla on työnteko-oikeuden varmistamisen ja tietojen säilyttämisen lisäksi seuraavat velvollisuudet:

 • Työpaikan luottamushenkilöille pitää ilmoittaa ulkomaalaisen nimi sekä sovellettava työehtosopimus.
 • Kun palkkaa muun kuin EU- tai ETA -kansalaisen tai näiden perheenjäsenen, pitää toimittaa työ- ja elinkeinotoimistolle
  • selvitys työnteon keskeisistä ehdoista
  • vakuutus siitä, että em. ehdot ovat voimassa olevien säännösten ja alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaiset. s

Ilmoitus tehdään sähköisesti työnantajan Enter Finland -palvelun kautta. Jos et voi asioida sähköisesti, lisätietoja Työsuojelun sivuilla.

 

Lainsäädäntöä

Ulkomaalaislaki (301/2004)
Työsopimuslaki (55/2001)
Työaikalaki (872/2019)
Vuosilomalaki (162/2005)
Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)
Työturvallisuuslaki (738/2002)
Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työlainsäädännön valmistelusta ja kehittämisestä.

 • Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten >>
  • Huom! Lakimuutokset 17.6. >>

Työntekijä ulkomailta

Ohjeita venäjäksi

Maaseudun Työnantajien neuvontapuhelin (TES)

MTA:n jäsenten palvelut,
lue lisää >>

MTK:n jäsenille jäsenetuhintaista neuvontaa työehtosopimusten tulkinta- ja soveltamiskysymyksistä saa numerosta 0600 17 444. Puhelun hinta on 1,19 euroa minuutilta ja paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu. Puhelin päivystää ti, ke ja pe kello 9.00–12.00. 

Muita jäsenpalveluita

Koulutusta ja neuvontaa tarjoavat lisäksi myös:

MTK 
SLC
Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto
Kauppapuutarhaliitto

Puutarhaliitto

Välitä viljelijästä -projekti

Melan Välitä viljelijästä -projektin kautta saat maatalousyrittäjänä maksutonta ja luottamuksellista apua silloin, kun henkiset voimavarasi tai taloudelliset resurssisi joutuvat koetukselle.

Muita palveluita

TE-palveluiden avulla voit kouluttautua itse tai tarjota työntekijöillesi koulutusta. 

 

 

Tallenteita eri aiheista

Työsuojeluhallinnon tallenteita:

ProAgrian asiantuntijoiden tuottamia webinaareja:

TOP