Onnistu työnantajana

Töitä Suomesta Oy:n ja MY-kausi -hankkeen tavoitteena on, että onnistut työntekijän hankkimisessa ja että työsuhteet tai sopimussuhteet alkavat ja sujuvat hyvin. 


Henkilöstöhallinto, ihmisten johtaminen ja työyhteisöjen kehittäminen ovat ajankohtaisia myös maatalous- ja maaseutuyritysten muuttuvassa toimintaympäristössä. Osaamistarpeet lisääntyvät ja osaamisen johtaminen korostuu. Henkilöstön osaaminen, toimintatavat ja työtyytyväisyys ovat keskeinen yrityksen kilpailuetua rakentava tekijä, kun halutaan parantaa kannattavuutta tila- ja yritystasolla sekä tehostaa tuotantoa. Tässä osiossa on keskitytty perusasioihin. 
Lisäksi tarjolla on Töitä Suomesta Oy:n maksullisia palveluita (valikossa Palvelut), ProAgrian palveluita sekä maksutonta neuvontaa ja opastusta erityisesti kausityöntekijöitä työllistäviä työnantajille osana MY-kausi -hanketta


Työnantajan velvollisuudet ja vastuut


Samat lakisääteiset velvollisuudet koskevat työnantajaa niin suomalaisen kuin ulkomaisen työvoiman kohdalla. Työnantajan tulee hoitaa palkkaperusteiset ja muut ilmoitukset eri viranomaisille, vakuuttaa työntekijät ja huolehtia työnantajasuorituksista sekä työpaikan turvallisuudesta. Lue lisää aiheesta

Työnantajan velvollisuudet ulkomaista työvoimaa palkatessa ja työnantajan rooli lupahakemuksissa: Tutustu lisää aiheeseen Migrin sivuilla >> ja Työsuojelun sivuilla >>

Työsopimus: Tee aina kirjallinen työsopimus työntekijän kanssa. Tässä esimerkkipohja ja lisätietoa työsopimuksen sisällöstä. 

Palkanlaskenta: palkka.fi on verohallinnon tarjoama maksuton palvelu erityisesti pienille yrityksille ja yrittäjille, joilla ei ole palkanlaskentaohjelmaa ja jotka haluavat hoitaa palkanlaskennan itse. Palvelu sopii kaikille yritysmuodoille. Voit maksaa palkkoja myös YEL/MYEL-vakuutuksen piiriin kuuluville työntekijöille/yrittäjille. Ei rajoitusta työntekijämäärissä.

Uusi työnantaja / työnantajuutta harkitseva: palkka.fi-palvelussa on myös palkkalaskuri, jolla voit arvioida palkan sivukuluja ja työntekijälle maksettavan palkan määrän. 

Perehdytys: Perehdytys kuuluu työnantajan velvollisuuksiin. Valmistaudu uusien työntekijöiden saapumiseen laatimalla perehdytysopas tai -kansio, johon työntekijä voi palata perehdytyksen jälkeenkin. Esimerkki Työntekijän perehdyttämisoppaasta (linkki) mansikanpoimintaan (opas latautuu koneellesi ja voit täyttää sitä tilakohtaisilla tiedoilla). Toinen esimerkki ladattavasta ja täytettävästä oppaasta löytyy täältä: Perehdytysopas. 

Kausitöihin perehdyttämiseksi olemme koonneet tueksesi valmista materiaalia: Kausityöperehdytys

Lainsäädäntöä

Ulkomaalaislaki (301/2004)

Työsopimuslaki (55/2001)

Työaikalaki (872/2019)

Vuosilomalaki (162/2005)

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työlainsäädännön valmistelusta ja kehittämisestä.

  • Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten >>
    • Huom! Lakimuutokset 17.6. >>

Tallenteita ajankohtaisista aiheista

Tutustu ajankohtaisiin aiheisiin hyödyntäen seuraavia ProAgrian asiantuntijoiden tuottamia webinaareja:

Oikopolkuja Töitä Suomesta -sivustolla (linkkejä)

Työehtosopimus eri kielillä

Vinkkejä kuorman keventämiseen

Suunnittele ja säädä työ, työvälineet ja työympäristön ergonomia työntekijän ominaisuuksiin, tarpeisiin ja mahdollisuuksiin sopivaksi. Myös työjärjestelyt, kuten työkierto, työnjako ja toimintatapojen kehittäminen keventävät kuormitusta. Lue lisää >>

Maaseudun Työnantajien neuvontapuhelin (TES)

MTA:n jäsenten palvelut,
lue lisää >>

MTK:n jäsenille jäsenetuhintaista neuvontaa työehtosopimusten tulkinta- ja soveltamiskysymyksistä saa numerosta 0600 17 444. Puhelun hinta on 1,19 euroa minuutilta ja paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu. Puhelin päivystää ti, ke ja pe kello 9.00–12.00. 

 

Välitä viljelijästä -projekti

Melan Välitä viljelijästä -projektin (klikkaa) kautta saat maatalousyrittäjänä maksutonta ja luottamuksellista apua silloin, kun henkiset voimavarasi tai taloudelliset resurssisi joutuvat koetukselle.

Muita palveluita

TE-palveluiden kanssa voit kouluttautua itse tai tarjota työntekijöillesi koulutusta. 


Jäsenilleen koulutusta ja neuvontaa tarjoavat:
Maaseudun työnantajaliitto

MTK 
SLC
Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto
Kauppapuutarhaliitto

TOP