Maaseudulla moniosaaminen ja yhteistyö ovat yrittäjyyden ja työllistymisen keskiössä

Itsensä työllistäminen, paikkariippumaton työ, moniosaajuus, ammattitaito, oppimishalu, verkostot ja yhteistyö

Valmistaudu tulevaisuuden työelämään - mitä juuri sinulla on tarjottavana työmarkkinoille?

Itsensä työllistäjä on kokoava termi esimerkiksi yksinyrittäjille, ammatinharjoittajille ja freelancereille. Tulevaisuudessa elanto saatetaan hankkia yhä useammin monista eri lähteistä ja tekemällä eri asioita. Maa- ja metsätalousyrittäjyyteen on yhdistetty jo pitkään liitännäiselinkeinoja.

Maaseudun ”moniosaajat” myös mahdollistavat kotiseudulla asumisen esimerkiksi monelle ikäihmiselle, eri palveluiden muodossa. Yrittäjät tekevät monipuolista yhteistyötä ja ulkoistavat omia töitään. Lyhytkestoista työtä ja palveluita voidaan tarjota ja ostaa joustavammin yrittäjämäisen itsensä työllistämisen avulla, varsinaisen yrittäjyyden lisäksi esimerkiksi kevytyrittäjänä hyödyntäen tarjolla olevia laskutuspalveluita. Näin kenen tahansa on helppo tarjota työpanostaan yrittäjämäisesti ja yrittäjän tai kuluttajan on helpompi ostaa työpanosta.

Rekrytoinnin ammattilaiset näkevät pitkällä aikavälillä alihankinnan, rekrytoinnin ja vuokrauksen rajojen hälvenevän, ja organisaation koosta tai mallista riippumatta resursointi muuttuu joustavammaksi. Itsensä työllistämisen nähdään yleistyvän eri toimialoilla ja mullistavan työmarkkinoita enemmän kuin aikanaan määräaikaisen työn lisääntyminen.

Palkkatyön, yrittäjyyden ja kevytyrittäjyyden lisäksi voit työllistää itsesi esimerkiksi apurahalla, freelancerina, työosuuskunnassa, omaishoitajana, ammattiurheilijana tai vaikkapa vapaaehtoistyössä. Eri tavat tarjoavat myös vaihtoehtoja varautuessasi työelämän muutoksiin.

Elinkeinojen muuttaessa muotoaan esimerkiksi itsensä työllistäminen tarjoaa keinon pärjätä työmarkkinoilla tulevaisuudessakin, hyödyntämällä omaa osaamista ja resursseja monipuolisesti.

Kevytyrittäjänä toimimiseen on tarjolla useampia laskutuspalveluita ja -alustoja. Urasuunnitteluun ja yrittäjyyteen saa tukea TE-palveluista, yrittäjyyspalveluista ja uraohjaukseen erikoistuneilta valmentajilta.

TOP