Tukea työllistymiseen

Tie työelämään ja avoimille työmarkkinoille käy erilaisten polkujen kautta

Työnhakijan TE- ja työllisyyspalvelut

Maatalousyrittäjästä työnhakijaksi

Mikä katsotaan pää- tai sivutoimiseksi yrittäjyydeksi? Millä ehdoin voi saada työttömyysturvaa? Entä miten hakeudutaan työnhakijaksi ja mitä palvelua TE-toimistot tarjoavat työnhakijalle? Katso tallenne, jossa TE-toimiston asiantuntijat kertovat aiheesta. Lisätietoa kirjallisessa muodossa: Yrittäjän ja maatalousyrittäjän työttömyysturvaoikeuden edellytykset

Palkkatuki

Palkkatuki voi olla työnantajalla merkittävä tuki uuden työntekijän palkkaamiseen. Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. 

Lisätietoa siitä, kelle palkkatuki on tarkoitettu. Jos olet oikeutettu palkkatukeen, selvitä myös kotipaikkakuntasi työllisyyspalveluista, onko siellä käytössä palkkatuen kuntalisää.

Voit löytää vastauksen nopeiten tekemällä internet-haun: kotipaikkakuntasi+palkkatuki+kuntalisä.

Työkokeilu

Jos haluat tutustua uuteen toimialaan tai olet vasta aloittamassa työuraasi, voit mahdollisesti hyödyntää työkokeilua. Samalla pääset osoittamaan osaamistasi ja potentiaaliasi työnantajalle työtä tehden.

Koulutus ja valmennus

Voit kehittää osaamistasi erilaisten koulutusten avulla, yksi vaihtoehto on työvoimakoulutusjossa osa koulutuksesta usein suoritetaan työpaikoilla ja niiden toteutuksessa huomioidaan erityisesti työvoimapulaa kärsivät toimialat. Työnhakutaitojen kehittämiseen tai urasuunnitteluun TE-palvelut tarjoavat erilaisia valmennuksia.

Muut tukimahdollisuudet

Voidaksesi vastaanottaa työtä esimerkiksi  toiselta paikkakunnalta taosatyökykyisenä, on tarjolla erilaisia erilaisia tukimahdollisuuksia. Erilaisissa työnhakuun ja koulutukseen hakuun liittyvissä asioissa sinulla voi olla mahdollisuus saada apua myös henkilökohtaisessa ohjauksessa työhönvalmentajalta. Ilmoita kiinnostuksesi työhönvalmennukseen, kun olet yhteydessä TE-toimiston asiantuntijaan. 

Kuntien työllisyyspalvelut

Lisäksi kunta tarjoaa työllisyyspalveluita, esimerkiksi kuntouttava työtoiminta, työhönvalmennuspalvelut, työpajatoiminta, työkokeilut ja palkkatuettu työ. Työnhakijoiden palvelut siirtyvät osin kunnan toteutettavaksi ensi vuonna Työllisyyden kuntakokeilujen käynnistettyä.

TOP