Tukea työllistymiseen: Koulutus, palkkatuki, palkkatuen kuntalisä, työkokeilu, liikkuvuusavustus, työhönvalmentaja, järjestelytuki…

Tie työelämään ja avoimille työmarkkinoille käy erilaisten polkujen kautta.

Mikäli olet työtön työnhakija, selvitä TE-palveluista, yhteyshenkilöltäsi, mitä eri palveluita voit omassa tilanteessasi saada työllistyäksesi. Paikallisten TE-palveluiden sivuilta saat hyvin tietoa juuri sinun kotiseudullasi tapahtuvista asioista - tarjolla olevista valmennuksista, koulutuksista, työllistymistä tukevista tapahtumista, verkkoluennoista.. 

Esimerkiksi palkkatuki voi olla työnantajalla merkittävä tuki uuden työntekijän palkkaamiseen. Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Lisätietoa siitä, kelle palkkatuki on tarkoitettu. Jos olet oikeutettu palkkatukeen, selvitä myös kotipaikkakuntasi työllisyyspalveluista, onko siellä käytössä palkkatuen kuntalisää. Voit löytää vastauksen nopeiten tekemällä internet-haun: kotipaikkakuntasi+palkkatuki+kuntalisä.

Jos haluat tutustua uuteen toimialaan tai olet vasta aloittamassa työuraasi, voit mahdollisesti hyödyntää työkokeilua. Samalla pääset osoittamaan osaamistasi ja potentiaaliasi työnantajalle työtä tehden.

Voit kehittää osaamistasi erilaisten koulutusten avulla, yksi vaihtoehto on työvoimakoulutus, jossa osa koulutuksesta usein suoritetaan työpaikoilla ja niiden toteutuksessa huomioidaan erityisesti työvoimapulaa kärsivät toimialat. Työnhakutaitojen kehittämiseen tai urasuunnitteluun TE-palvelut tarjoavat erilaisia valmennuksia.

Voidaksesi vastaanottaa työtä esimerkiksi  toiselta paikkakunnalta tai osatyökykyisenä, on tarjolla erilaisia erilaisia tukimahdollisuuksia. Erilaisissa työnhakuun ja koulutukseen hakuun liittyvissä asioissa sinulla voi olla mahdollisuus saada apua myös henkilökohtaisessa ohjauksessa työhönvalmentajalta. Ilmoita kiinnostuksesi työhönvalmennukseen, kun olet yhteydessä TE-toimiston asiantuntijaan. 
Lisäksi kunta tarjoaa työllisyyspalveluita, esimerkiksi kuntouttava työtoiminta, työhönvalmennuspalvelut, työpajatoiminta, työkokeilut ja palkkatuettu työ. Eri puolilla Suomea kaupungeissa on alle 30-vuotiaille työnhakijoille suunnattu Ohjaamo, jossa saa palvelua ja ohjausta paikan päällä. 
TOP