Pestuu - Ammattilaisen henkilökohtainen apu osaajan löytämiseksi

Pestuu on kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että yhdessä asiakkaan kanssa lähdetään etsimään tarvittavaa osaajaa. Jokaisella asiakkaalla on omanlaiset tarpeensa, joten jokainen pestuukin rakennetaan ja hoidetaan yksilöllisesti.

Mitä kaikkea Pestuu voi pitää sisällään?

 

 

Aloitus

Tarpeen määritys
Uutta henkilö pestattaessa selkeytetään ajatus, mitä olemme etsimässä. Kaikille pestaukseen osallistuvilla tulee olla tiedossa millaista osaamista, kokemusta, koulutustaustaa ja persoonaa ollaan etsimässä.

Käytettävien kanavien valinta
Kanavien valinnalla on suuri vaikutus toivottujen hakijoiden tavoittamiseen.

Aikataulutus
Pestauksen jouhevan etenemisen vuoksi aikataulutuksen asettaminen on tärkeää. Kun kaikki ovat samalla kartalla etenemistahdista, varmistetaan toiminnan sujuvuus.

Verkkojen heittäminen vesille

Työpaikkailmoituksen julkaisu
Laadimme työpaikkailmoituksen, joka on mahdollista saada suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

Hakemusten käsittely
Työhakemukset tallentuvat järjestelmäämme. Hakemuslomake rakennetaan täysin asiakkaan toiveiden mukaisesti. Yksinkertaisimmillaan hakijoilta voi pyytää yhteystietojen lisäksi hakemuskirjeen ja ansioluettelon, mutta hakemuslomakkeeseen voidaan lisätä erilaisia monivalinta- ja/tai avoimia kysymyksiä. Lomakkeelle voidaan hakijalta pyytää myös videoesittely.

Hakijaviestintä
Hakijaviestintää hoidetaan automaattisesti järjestelmän kautta ja jokaiselle hakijalle lähetetään mm. asiakkaan toiveiden mukaisesti räätälöidyt kiitosviestit saapuneista hakemuksista. Palveluna on mahdollisuus hankkia myös vastaaminen hakijoiden tiedusteluihin.

Hakijoiden karsinta

Hakemusten perkaaminen
Hakemukset käydään läpi ja päätetään jatkoon menevät. Karsiutuneille ilmoitetaan asiasta ja kiitetään kiinnostuksesta avointa tehtävää kohtaan.

Videohaastattelu
Järjestelmämme mahdollistaa nauhoitettujen videovastausten pyytämisen hakijoilta. Hakijoita voidaan pyytää nauhoittamaan esimerkiksi 4 – 5 tehtävään liittyvään kysymykseen vastaukset. Videohaastattelupyyntöjä voi niiden tehokkuuden vuoksi laittaa huomattavasti useammalle hakijalle kuin mitä olisi mahdollista suorittaa henkilökohtaisina haastatteluina.

Työnäyte
Osassa tehtävissä työnäytteen avulla päästään näkemään hakijoiden tapaa työskennellä aitojen työelämän tilanteiden kautta. Työnäyte voi olla esimerkiksi ryhmätyötilanne, esityksen valmistelu ja pitäminen tai kirjallinen tuotos liittyen haettavaan työnkuvaan.

Varsinaiset työhaastattelut
Oikein järjestetyillä työhaastatteluilla on tärkeä rooli onnistuneessa pestauksessa. Työhaastattelussa päästään pintaa syvemmälle ja sekä työnhakija, että uutta työntekijää etsivä asiakkaamme pääsevät tutustumaan ja ottamaan selvää löytyykö yhteinen sävel.

Soveltuvuusarvioinnit

Päätöksenteko ja jälkihoito

Asiakas tekee valinnan rekrytoitavasta henkilöstä

Hakijatyytyväisyyden mittaaminen

Hinnoittelu

Pestuu hinnoitellaan aina tapauskohtaisesti, sillä jokainen pestuu on yksilöllinen. Rakennetaan yhdessä juuri teille sopiva kokonaisuus ja tämän pohjalta laadimme tarjouksen. Hinta muodostuu valituiden osioiden mukaisesti.

Voit lähettää TARJOUSPYYNNÖN TÄSTÄ LINKISTÄ.

TOP