Kausityöntekijä Suomessa: Terveydenhuolto

Kausityöntekijän terveydenhuolto

Miten toimia kun kausityöntekijä sairastuu ja tarvitsee terveydenhuoltopalvelua?

Työnantajana sinun tulee perehtyä ja informoida kausityöntekijöitä heidän oikeuksistaan terveydenhuoltopalveluihin.  Kausityöntekijöillä on kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain puitteissa oikeus käyttää Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluita asiakasmaksun hintaan. Heillä ei tarvitse olla kotikuntaa Suomessa saadakseen terveydenhuoltopalvelua.  

Henkilöllä, joka tulee EU- tai Eta-maiden tai Sveitsin ulkopuolelta, on oikeus julkisen terveydenhuollon palveluihin sen ajan, kun hän on työeläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutettu ja hänellä on Maahanmuuttoviraston myöntämä työskentelyyn oikeuttava oleskelulupa tai todistus. Myös Suomen suurlähetystön myöntämä työskentelyyn oikeuttava viisumi oikeuttaa terveydenhuollon palveluihin. (Lue lisää vero.fi: Työnantaja huolehtii kausityöntekijän vakuutuksista

Jos henkilöllä ei ole Suomessa kotikuntaa, Kelan kansainvälisten asioiden keskus myöntää hänelle todistuksen, jonka esittämällä saa hoitoa. Asiakirjan nimi on Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Asiakirjalla henkilö saa hoidon samaan hintaan kuin Suomessa asuvatkin, eli paikallisen asiakasmaksun hinnalla. Asiakirjalla henkilö saa tarvitsemansa hoidon, eli ei ole mitään rajauksia etteikö kävisi perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Jos henkilö kuuluu työskentelyn perusteella Suomen sairausvakuutukseen, saa hän käyttöönsä lisäksi Kela-kortin. Käytännössä, jos henkilö tienaa vähintään 723,69e/kk (vuonna 2020), tulee hän Suomessa sairausvakuutetuksi. Kela-kortilla saa korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista, sekä lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista. Pelkästään työeläke- tai tapaturmavakuutetulla työntekijällä ei ole oikeutta korvauksiin.

Kun henkilöllä on kausityöhön oikeuttava oleskelulupa tai viisumi ja työsopimus, tulee hänen olla yhteydessä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen ja hakea hoito-oikeutta tai Kela-korttia. Jos asiakkaalla ei ole hoito-oikeustodistusta, on hänen maksettava hoidon todelliset kustannukset itse. Siksi on tärkeää hakea hoito-oikeustodistusta Kelasta. Kela postittaa hoito-oikeustodistuksen/Kela-kortin kausityöntekijälle. Puhelinnumero kv-keskukseen on 020 634 0200. Numerossa palvellaan klo 10-15.00.

Kuitenkin: jos henkilö tarvitsee hoitoa koronavirukseen, hän saa hoidon maksutta Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Kaikki saavat koronavirukseen liittyvän hoidon maksutta Suomen julkisessa terveydenhuollossa, riippumatta siitä mistä maasta tulee tai onko hoito-oikeustodistusta.

NÄIN HOITO-OIKEUTTA HAETAAN

  • Hoito-oikeutta haetaan Kelasta lomakkeella SV141, Oikeus sairaanhoitoon Suomeen muuttaessa.
  • Työntekijällä tulee olla Maahanmuuttoviraston myöntämä kausityöoleskelulupa, kausityötodistus tai Suomen edustuston myöntämä kausityöviisumi. Kela näkee tiedot järjestelmästä, eli näitä ei tarvitse liittää hakemukseen.
  • Työnantaja voi hakea oikeutta työntekijän antamalla valtakirjalla. Myös työntekijä itse voi hakea oikeutta sairaanhoitoon.
  • Kela myöntää kausityöntekijälle asiakirjan, Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Kun todistuksen esittää julkisessa terveydenhuollossa, saa tarvitsemansa hoidon samaan hintaan kuin Suomessa asuvat.

Muut ulkomailta Suomeen tulleet: https://www.kela.fi/ulkomailta-suomeen-sairaanhoito-suomessa

Lähde: mmm.fi/korona/ukk 

TOP