Korokausi-hanke

Koronakriisi ja Kausityövoiman hankinnan turvaaminen

Hanke on luonteeltaan alueiden välinen kehittämishanke

Nimi: Koronakriisi ja Kausityövoiman hankinnan turvaaminen/KOROKAUSI

Hankkeen aloituspäivä 1.4.2020

Hankkeen lopetuspäivä 30.11.2020 - hankkeelle haettiin jatkoaikaa 28.2.2021 asti 

Hanke on alueiden välinen ja toiminta-alueena on koko Suomi.

Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat erityisesti kausityövoimaa tarvitsevat maatalousyritykset, mutta myös potentiaalinen eritaustainen kausityövoima.

Hyödyt hyödynsaajille ovat konkreettisesti kausityövoiman saanti yrityksiin ja viljelyn turvaaminen tulevalla kaudella sekä seuraavina vuosina. Lisäksi hanke auttaa eritaustaisia työnhakijoita työllistymään maaseudulle.

Hankkeen kuvaus:

Koronaepidemian takia kausityövoimaa käyttävät maaseudun yritykset ovat kriisissä. Normaalisti 16000 ulkomaisesta työntekijästä Suomeen näyttäisi pääsevän vain osa. Tämä uhkaa tulevan kauden tuotantoa.

Tässä hankkeessa MTK ja Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy auttavat tiloja löytämään kausityövoimaa. Päätavoitteena hankkeessa on löytää normaalisti ulkomaista työvoimaan käyttäville yrityksille tarvittava työvoima kotimaasta. Kotimaassa työvoimapotentiaalia on mm.

 • Muilta aloilta lomautetuissa
 • Nuorissa ja opiskelijoissa, moni menetti koronakriisissä jo luvatun työpaikan
 • Työttömissä
 • Turvapaikanhakijoissa

Hankkeessa tulee määräajan toimimaan neljä työvoimaneuvojaa, mitkä alueittain auttavat yrityksiä. Tukena työssä on laaja toimijaverkosto. Työvoimaa tarvitsevien yritysten lisäksi työvoimatarpeiden esille tuonnissa keskeisiä kumppaneita ovat mm. Kauppapuutarhaliitto, Hedelmän ja Marjanviljelijäin liitto sekä SLC. Työvoiman löytämisessä kumppaneita ovat mm. kunnat, TE-hallinto, ammattiliitot ja opiskelijajärjestöt. 

Neljällä työvoimaneuvojalla on vastuullaan eri alueet. MTK:n kausityövoimakyselystä maaliskuun lopulta näkyy, mitkä alueet ja minä kuukausina tarvitsevat erityisesti kausityövoimaa. Kyselyn tietojen mukaan työvoimaneuvojien panokset voidaan kohdentaa oikeille alueille.

Koronakriisin kausityövoimapulan ratkaisemiseksi perustettu Töitä Suomesta Oy sekä uudelleen avattu työvoimasivusto www.töitäsuomesta.fi vastaavat myös aiemman MASERAT-hankkeen esitykseen maaseudun työvoimapulan ratkaisusta. Tavoitteena on, että nämä työkalut jatkavat toimintaansa  ja auttavat laajemminkin maaseudun toimijoita työvoimakysymyksissä.

Hankkeen rahoituksen hakijana on Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto. Hankkeen toinen toteuttaja on vasta perustettu Töitä Suomesta Oy. Töitä Suomesta Oy:n osakkaat ovat MTK, ProAgria keskusten liitto sekä Suomen kylät. 

Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Tulokset

Yhteystiedot

 • Hankkeen vastuuhenkilö: Marko Mäki-Hakola, elinkeinojohtaja. marko.maki-hakola@mtk.fi, 040 502 6810
 • Hankkeen projektipäällikkö: Kati Kuula. kati.kuula@mtk.fi, 045 112 9173
 • Työvoimaneuvojat työskentelivät hankkeessa 4 kk (24.8. asti)
 • Uusimaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa: Eva Udeh
 • Varsinais-Suomi, Satakunta, Ahvenanmaa, Lappi: Viivi Suominen
 • Häme, Pirkanmaa, Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo: Hanna Akkala
 • Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu: Jonna Salesvuo
 • Yhteinen sähköposti toitasuomesta@mtk.fi
TOP